Msze Św.

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

Niedziela:
- godz. 8.30
- godz. 10.00
- godz. 11.30

- godz. 15.30

 

Środa:
-godz. 8.00

 

Pozostałe dni:
- godz. 18.00

 
Przygotowanie do I Komunii w 2019 r.
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII
w Parafii Św. Rodziny  19.05.2019, g. 11.30
 
Spotkanie organizacyjne: 29.09.2018
I. KLUCZ PRAKTYK DUCHOWYCH
1.       Codzienna modlitwa
2.       Coniedzielna Eucharystia (niedzielne obrazki)
3.       Katecheza (w szkole i w kościele - rodzice i dzieci)
4.       Nabożeństwa (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe)
5.       Poświęcenia
6.       Próby liturgiczne
7.       Spowiedź
 
II. POŚWIĘCENIA:
różańca       30.09.2018
książeczki    18.11.2018
medalika     08.12.2018
świecy        02.02.2019       
 
III. KATECHEZY DLA RODZICÓW:
-    20.10.2018 (metryki, zgody z innych parafii!)
-    18.11.2018 (zamówienia alb)
-    08.12.2018
-   02.02.2019
-   09.03.2019
-    27.04.2019
 
IV. PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE:
-       Katecheza pokutna  06.04, g. 11.00
-       I Spowiedź  10.04, g. 16.30
-       Próba liturgiczna  06.05, g. 16.30
-       Próba liturgiczna z katechezą euch.  08.05, g. 16.30  
-       Próba liturgiczna  10.05, g. 16.30
-       Próba generalna  14.05, g. 16.30 
-       II Spowiedź i odn. przyrz. chrzcielnych 18.05.2019, g. 10.00
 
Ostateczne potwierdzenie każdego terminu w czasie ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę
poprzedzającą spotkanie, wtedy też podana zostanie ostateczna godzina spotkania.
PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII
w Parafii Św. Rodziny  19.05.2019, g. 11.30
 
Spotkanie organizacyjne: 29.09.2018
I. KLUCZ PRAKTYK DUCHOWYCH
1.       Codzienna modlitwa
2.       Coniedzielna Eucharystia (niedzielne obrazki)
3.       Katecheza (w szkole i w kościele - rodzice i dzieci)
4.       Nabożeństwa (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe)
5.       Poświęcenia
6.       Próby liturgiczne
7.       Spowiedź
 
II. POŚWIĘCENIA:
różańca       30.09.2018
książeczki    18.11.2018
medalika     08.12.2018
świecy        02.02.2019       
 
III. KATECHEZY DLA RODZICÓW:
-    20.10.2018 (metryki, zgody z innych parafii!)
-    18.11.2018 (zamówienia alb)
-    08.12.2018
-   02.02.2019
-   09.03.2019
-    27.04.2019
 
IV. PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE:
-       Katecheza pokutna  06.04, g. 11.00
-       I Spowiedź  10.04, g. 16.30
-       Próba liturgiczna  06.05, g. 16.30
-       Próba liturgiczna z katechezą euch.  08.05, g. 16.30  
-       Próba liturgiczna  10.05, g. 16.30
-       Próba generalna  14.05, g. 16.30 
-       II Spowiedź i odn. przyrz. chrzcielnych 18.05.2019, g. 10.00
 
Ostateczne potwierdzenie każdego terminu w czasie ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę
poprzedzającą spotkanie, wtedy też podana zostanie ostateczna godzina spotkania.
 
   Copyright 2007-2009 by Parafia Pruślin